Dnevni parking

Nudimo vam mogućnost parkinga svega 1 km od aerodroma!


Parkirna mjesta su ograđena, asfaltirana i osvjetljena.

Adresa: Selnica Šćitarjevska 113a, 10410 Velika Gorica